You are currently viewing Czy warto nadal inwestować w fotowoltaikę?

Czy warto nadal inwestować w fotowoltaikę?

Zmiana rozliczenia dla klientów indywidualnych paneli fotowoltaicznych może budzić wątpliwości co do opłacalności inwestycji w 2023 roku. Jednak ceny prądu, dostępność materiałów i aktualna sytuacja rynkowa pokazują, że nadal warto inwestować w fotowoltaikę. Dlaczego można powiedzieć to z pełnym przekonaniem? Przeczytaj!

Opłacalność fotowoltaiki a sposób rozliczenia prądu

To jeden z czynników, które mają wpływ na opłacalność inwestycji w panele fotowoltaiczne. Jeśli inwestor sięga po instalację PV do swojego domu zapewne będzie korzystał z rozliczenia net-billing. Oznacza to ustalenie ceny jednostkowej na podstawie średniej z poprzedniego miesiąca. Taki stan będzie obowiązywał do 30 czerwca 2024 kiedy to wejdzie rozliczenie godzinowe, czyli bardziej dynamiczne. Nadal stawka za 1 kWh jest wysoka (ok. 0,71 zł), co powoduje, że fotowoltaika w Gdańsku i innych miastach Polski jest nadal opłacalna.

Wykorzystanie prądu z paneli słonecznych a stopień opłacalności

W idealnych warunkach każda kilowatogodzina prądu powinna być wykorzystywana na własne potrzeby. Tak jednak nie jest, bo prąd jest przesyłany do sieci i potem odbierany ze stratą. Dlatego niektórzy decydują się na montaż banków energii, które magazynują generowany prąd. To pozwala na zwiększenie autokonsumpcji i zmniejszenie poboru energii od zewnętrznego dostawcy.

W przypadku przedsiębiorców najbardziej opłacalne jest wykorzystywanie prądu pochodzącego z PV w czasie rzeczywistym. Dlatego dla wszystkich firm opierających się na funkcjonowaniu za dnia fotowoltaika w Gdańsku będzie dobrym pomysłem. Jeśli dodane są do niej magazyny energii, może to oznaczać jeszcze większe zyski.

Poziom opłacalności instalacji PV a rachunki za prąd

Aktualna sytuacja na rynku energii elektrycznej pokazuje, że panele fotowoltaiczne wciąż się opłacają. Należy przy tym wziąć pod uwagę nie tylko obecne koszty energii elektrycznej, ale również przyszłe prognozy. Widać wyraźnie, że każdego roku koszty za kWh są większe o kilka procent, co jeszcze mocniej podbija inflacja. Poza tym blokowanie stawek za energię elektryczna do określonego poziomu w przypadku gospodarstw domowych w pewnym momencie się skończy. Dlatego fotowoltaika w Gdańsku dla domu i firmy jest nadal opłacalna.

Instalacja fotowoltaiczna a poziom dofinansowania

Kolejny element opłacalności to dostępne formy wsparcia. Obecnie można z nich korzystać nie tylko na poziomie lokalnym (gmina), ale też wojewódzkim czy ogólnopolskim. Warto szukać dodatkowych źródeł dofinansowania, by zmniejszyć koszty instalacji paneli fotowoltaicznych. Ich wysokość może się różnić w zależności od regionu, przewidywanych kosztów i charakteru inwestycji.

Poznaj opinie ekspertów w dziedzinie opłacalności fotowoltaiki

Każda konsultacja przybliży Cię do podjęcia trafnej decyzji. Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, łatwiej będzie Ci ostatecznie zdecydować o zakresie inwestycji, skorzystaniu z dofinansowania czy wyborze technologii. Przed rozpoczęciem prac musisz dokładnie wiedzieć, jak długo poczekasz na zwrot inwestycji i jakie rachunki będziesz płacić po montażu i uruchomieniu instalacji PV.

 Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.energy-on.pl/

Dodaj komentarz