You are currently viewing orange telefon na raty jakie dokumenty są potrzebne

orange telefon na raty jakie dokumenty są potrzebne

Chciałabym wziąć telefon na raty w sieci Orange. Jakie dokumenty są potrzebne? Monika

Odpowiedź eksperta: Małgorzata Jankowska ✅

Bardzo często zdarza się, że podczas wizyty w salonie celem podpisania nowej umowy z operatorem nagle zdajemy sobie sprawę, że jednak nie mamy ze sobą wszystkich dokumentów potrzebnych do jej zawarcia.

Zawsze lepiej sprawdzić, jakich dokumentów wymaga od nas konkretna firma, by w konsekwencji uniknąć straconego czasu i zbędnych komplikacji.

Do podpisania umowy z operatorem komórkowym w większości przypadków potrzebujemy przynajmniej dwóch dokumentów, z których jeden potwierdzi naszą tożsamość (dowód osobisty), a drugi formę zatrudnienia lub otrzymane świadczenia (np. zaświadczenie o pracy).

Jeśli jesteś już abonentem danej sieci, Twoje dane są już zweryfikowane – więc do podpisania nowej umowy wystarczy Twój identyfikator.

Aby oprócz samego abonamentu, wziąć dodatkowo telefon na raty w Orange, musisz potwierdzić swoje źródło zarobków. Jak zobaczysz poniższą listę; dokumentów, które możesz użyć jest naprawdę wiele. Oczywiście każdy musi być ważny na dzień podpisania umowy.

Aby podpisać umowę z Orange i wziąć telefon na raty należy:

 • przedstawić dowód osobisty (w przypadku Pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie + dowód tożsamości Pełnomocnika)
 • podpisać oświadczenie dotyczące zgody na weryfikację wiarygodności płatniczej osób fizycznych

Weryfikacja polega na sprawdzeniu baz w Biurach Informacji Gosporadczej, przeważnie KRD i BIGInfoMonitor. Więcej o tym jak przebiega weryfikacja napisałam w artykule: telefon na raty bez bik i krd

Jeśli posiadasz aktywny numer w Orange nie musisz przedstawiać dodatkowych dokumentów.

Jeśli nie posiadasz żadnego numeru w Orange i chcesz podpisać umowę w orange z telefonem na raty, zostaniesz poproszony o dodatkowy dokument, np.:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu (nie starsze niż jeden miesiąc) na czas nieokreślony bądź na czas określony, pokrywający się z terminem, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • ostatnia zapłacona faktura, nie starsza niż 3 miesiące, wystawiona za telefon stacjonarny, energię elektryczną, gaz, telewizję kablową lub internet, użytkowany pod adresem wskazanym przez Ciebie w umowie jako adres stałego pobytu
 • legitymacja studencka, szkoły pomaturalnej, policealnej lub szkoły chorążych + zaświadczenie o pobieraniu nauki z dziekanatu/sekretariatu
 • legitymacja emeryta lub rencisty + decyzja o nadaniu prawa do emerytury, renty
 • decyzja o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego/urlopu górniczego
 • ważna legitymacja służb mundurowych lub inna legitymacja służbowa
 • ważna legitymacja służbowa, potwierdzająca pracę w wolnym zawodzie
 • kontrakt menedżerski, lekarski, pielęgniarski (termin kontraktu musi pokrywać się z terminem, na jaki ma być zwarta umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych) 
 • książeczka żeglarska + ostatni kontrakt marynarski (w języku polskim lub przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego) 
 • potwierdzenie wpłaty KRUS, nie starsze niż 4 miesiące, lub zaświadczenie z KRUS, potwierdzające brak zaległości w płatnościach 
 • wyciąg z Twojego konta bankowego, wyłącznie polskiego banku, z trzech ostatnich miesięcy (na papierze firmowym lub potwierdzony pieczątką oddziału danego banku) albo wydruk z konta internetowego z logo banku opatrzony adnotacją:
  “Wygenerowany elektronicznie wyciąg z rachunku bankowego. Dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.”

Telefon na raty przez internet w Orange – jakie dokumenty trzeba okazać aby odebrać przesyłkę

Jeśli zdecydujemy się na zawarcie umowy z Orange przez internet, po weryfikacji, aby odebrać przesyłkę będziemy musieli przedstawić kurierowi jeden z poniższych dokumentów:

 • ostatnia zapłacona faktura, nie starsza niż 3 miesiące, wystawiona za telefon stacjonarny, energię elektryczną, gaz, telewizję kablową lub internet, użytkowany pod adresem wskazanym przez Ciebie w umowie jako adres stałego pobytu
 • legitymacja studencka, szkoły pomaturalnej, policealnej lub szkoły chorążych + zaświadczenie o pobieraniu nauki z dziekanatu/sekretariatu
 • legitymacja emeryta lub rencisty + decyzja o nadaniu prawa do emerytury, rentydecyzja o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego/urlopu górniczego
 • ważna legitymacja służb mundurowych lub inna legitymacja służbowa
 • ważna legitymacja służbowa, potwierdzająca pracę w wolnym zawodzie
 • kontrakt menedżerski, lekarski, pielęgniarski (termin kontraktu musi pokrywać się z terminem, na jaki ma być zwarta umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych) 
 • potwierdzenie wpłaty KRUS, nie starsze niż 4 miesiące, lub zaświadczenie z KRUS, potwierdzające brak zaległości w płatnościach 
 • wyciąg z Twojego konta bankowego, wyłącznie polskiego banku, z trzech ostatnich miesięcy (na papierze firmowym lub potwierdzony pieczątką oddziału danego banku) albo wydruk z konta internetowego z logo banku opatrzony adnotacją:

Orange telefon na raty jakie dokumenty są potrzebne – podsumowanie

Warto dodać, że telefon, który weźmiemy razem z abonamentem jest traktowany jako oddzielna umowa kredytowa i decyzja o jego przyznaniu zależy od oceny naszej zdolności kredytowej. Jeśli dostaniemy odmowę – konieczne będzie sprawdzenie i ewentualne usunięcie wpisów w BIK i KRD.

Dodaj komentarz