You are currently viewing Jak sprawdzić zadłużenie w US – krok po kroku

Jak sprawdzić zadłużenie w US – krok po kroku

Aby sprawdzić swoje zadłużenie w Urzędzie Skarbowym, najprostszym sposobem jest skontaktowanie się z właściwym dla siebie Urzędem Skarbowym i poproszenie go o wyciąg z danymi dotyczącymi Twojego zadłużenia. Możesz również skorzystać z usług internetowych, które udostępniają informacje o zadłużeniu. Niektóre z nich oferują darmowe usługi, a inne wymagają opłaty za informacje.

Jak sprawdzić swoje zadłużenie w Urzędzie Skarbowym krok po kroku

 1. Przede wszystkim należy zgłosić się do najbliższego urzędu skarbowego, gdzie należy złożyć wniosek o wyciąg z ewidencji dłużników.
 2. Następnie należy wypełnić formularz, w którym należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania).
 3. Po wypełnieniu formularza należy go złożyć w urzędzie skarbowym.
 4. Po złożeniu wniosku, urzędnik skarbowy przygotuje dla Ciebie wyciąg z ewidencji dłużników.
 5. Na wydruku znajdziesz informacje o Twoim zadłużeniu wobec urzędu skarbowego.
 6. Wyciąg z ewidencji dłużników będzie dostępny w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Dług w skarbówce a przedawnienie

Zaległości w urzędzie skarbowym mogą zostać przedawnione, jeśli nie zostaną uregulowane w odpowiednim czasie. Przedawnienie oznacza, że dłużnik nie musi już płacić zaległych opłat lub innych należności.

Przedawnienie następuje po upływie określonego czasu, w zależności od rodzaju zaległości, która została popełniona. W przypadku zaległości w urzędzie skarbowym przedawnienie następuje po upływie 5 lat.

Termin przedawnienia ustalany jest na dzień, w którym powinna zostać wniesiona należność, a nie na dzień, w którym zaległość została zgłoszona. Jeśli dłużnik nie wniesie należności w terminie 5 lat, zaległość przedawnia się i dłużnik nie musi jej już uregulować.

Zaległość nie może jednak zostać przedawniona, jeśli w ciągu 5 lat urząd skarbowy wszczął postępowanie egzekucyjne lub jeśli dłużnik wyraził zgodę na jej przedawnienie.

W praktyce jednak rzadko kiedy skarbówka dopuści do sytuacji aby dług uległ przedawnieniu. Każde kolejne wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia.

Jak US może wyegzekwować spłatę zadłużenia?

Urząd Skarbowy może wyegzekwować spłatę zadłużenia poprzez wdrożenie różnych postępowań egzekucyjnych. Postępowanie to może obejmować działania takie jak:

 • Wezwanie do zapłaty: Urząd Skarbowy wyśle do dłużnika wezwanie do zapłaty za dług. Jeśli dłużnik nie uiści opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Skarbowy może wszcząć dalsze działania.
 • Blokowanie kont bankowych: Urząd Skarbowy może wystosować wezwanie do banku, w którym dłużnik posiada konto, aby zablokować konto i zapobiec jego wypłacaniu.
 • Egzekucja majątku: Urząd Skarbowy może wszcząć egzekucję majątku, który należy do dłużnika, w celu wyegzekwowania należności. Egzekucja może obejmować skonfiskowanie aktywów osobistych dłużnika, takich jak samochody, domy lub inne dobra.
 • Zajęcie wynagrodzenia: Urząd Skarbowy może również wystosować wezwanie do pracodawcy dłużnika, aby zajął część jego wynagrodzenia i przekazał ją do Urzędu Skarbowego.

Skuteczność postępowań egzekucyjnych zależy od sytuacji dłużnika. Jeśli dłużnik nie posiada aktywów lub aktywów o niskiej wartości, nie ma wiele, co można zrobić, aby wymusić spłatę zadłużenia. Jeśli jednak dłużnik posiada aktywa lub wynagrodzenie, Urząd Skarbowy może skutecznie wyegzekwować spłatę zadłużenia.

Oczywiście są sposoby aby skutecznie opóźnić i utrudnić komornikowi egzekucję długu. Więcej napisałem o tym w 12 sposobów na komornika, czyli jak żyć z komornikiem na karku

Jak sprawdzić zaległości w US Online?

Aby sprawdzić zaległości w urzędzie skarbowym online, należy zalogować się na stronie internetowej danego urzędu skarbowego i wybrać opcję „Sprawdź zaległości”.

Następnie należy wpisać swoje dane osobowe i numer NIP, aby uzyskać dostęp do informacji o swoich zaległościach. Ważne jest, aby upewnić się, że wprowadzone dane są poprawne, ponieważ w ten sposób można uniknąć niepotrzebnych opóźnień w regulowaniu zaległości.

Jak sprawdzić wpłaty do urzędu skarbowego

 1. Przejdź na stronę internetową Twojego Urzędu Skarbowego i znajdź sekcję dotyczącą wpłat.
 2. Znajdź pole wyszukiwania i wprowadź swoje dane osobowe lub numer rachunku bankowego.
 3. Jeśli masz konto, zaloguj się i sprawdź swoje wpłaty.
 4. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się i potwierdź swoje dane.
 5. Po zalogowaniu się na konto, wybierz sekcję „Moje wpłaty”.
 6. Zobaczysz listę twoich wpłat, wraz z informacjami o ich statusie i datach.
 7. Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji o wpłacie, kliknij jej link i sprawdź szczegóły.
 8. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z Urzędem Skarbowym i poproś o pomoc.

Zaległości w skarbówce

Wiesz już jak sprawdzić zadłużenie w US. Oczywiście samo stwierdzenie faktu posiadania zaległości w Urzędzie Skarbowym to dopiero początek, kluczowe są kolejne działania w dalszym procesie oddłużania.

Dodaj komentarz