You are currently viewing Czego komornik nie może zająć 2023

Czego komornik nie może zająć 2023

Mój mąż Janek miał trudny okres w swoim życiu: został zwolniony z pracy, a ja jestem na rencie. Z powodu zapomnienia o zapłaceniu kilku rachunków, dług zaczął narastać. W końcu, w obawie przed zajęciem majątku przez komornika, chicałbym zasęgnąć Państwa porady ponieważ dużo informacji w internecie jest już nieaktualnych. Czego komornik nie może zająć w 2023 roku? Bożena

Odpowiedź eksperta: Małgorzata Jankowska ✅

Komornik może dokonać zajęcia ruchomości, które, są cenne dla wierzyciela. Oczywiście, istnieją pewne rzeczy, których on nie może zająć i wykorzystać do zaspokojenia wierzytelności.

Czego nie może zając komornik

  1. Po pierwsze, żaden komornik nie może zająć środków trwałych niezbędnych do wykonywania pracy dłużnika, ponieważ dłużnik musi mieć możliwość utrzymania się w ramach swojej pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób zatrudnionych w zawodach wymagających specjalnych narzędzi, takich jak stolarze, elektrycy czy mechanicy samochodowi. Innymi słowy, komornik nie może zająć narzędzi, które są niezbędne do wykonywania pracy dłużnika.
  2. Komornik nie może również zająć wszystkich środków trwałych niezbędnych do utrzymania rodziny dłużnika, takich jak meble, ubrania, żywność i inne towary pierwszej potrzeby. Co więcej, w wielu przypadkach komornik nie może zająć dużych ilości żywności, ponieważ dłużnik musi mieć odpowiednią ilość pożywienia, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę.
  3. Komornik nie może również zająć pieniędzy przeznaczonych na zapłatę zobowiązań publicznych, takich jak podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne lub inne opłaty.
  4. Komornik nie może również zająć pieniędzy przeznaczonych na zapłatę alimentów lub środków przeznaczonych na dobroczynne cele. W niektórych przypadkach komornik może zająć część tych środków, ale dopiero po uzyskaniu zgody sądu.
  5. Komornik może również nie zajmować przedmiotów, które są ważne dla religii lub kultury dłużnika, takich jak książki religijne lub religijne biżuterii.

W przypadku samochodu również są sytuacje, gdy można uniknąć jego zajęcia. Więcej opisałam we wpisie: Co zrobić żeby komornik nie zajął samochodu?

Czego nie może zabrać komornik z mieszkania

Komornik nie może zabrać z mieszkania żadnych rzeczy, których wartość nie przekracza kwoty ustalonej w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji sądowej. Oznacza to, że komornik nie może zabrać z mieszkania rzeczy osobistych, takich jak ubrania, biżuteria, meble, sprzęt AGD itp.

Komornik nie może również zabrać środków finansowych zgromadzonych w mieszkaniu, w tym gotówki, kart kredytowych, kont bankowych, akcji, obligacji itp. Pamiętaj, że jeśli coś zostanie zabrane z mieszkania przez komornika, zawsze możesz złożyć skargę do sądu.

Zajęcie przez komornika – jakie zmiany w 2023 roku

W Polsce od 2023 roku wprowadzone zostaną zmiany w postępowaniu egzekucyjnym, które ograniczą możliwość ściągania długów przez komorników. Będą one m.in. obejmować: zmniejszenie częstotliwości wizyt komornika, możliwość wyboru współpracy z komornikiem lub złożenia wniosku o odroczenie egzekucji, a także wprowadzenie limitów czasowych i kwotowych, obowiązujących w odniesieniu do długów.

Dodaj komentarz