You are currently viewing Bankowy rejestr niesolidnych klientów – czym jest i jak się z niego wypisać

Bankowy rejestr niesolidnych klientów – czym jest i jak się z niego wypisać

Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych jest bazą gromadzącą informacje na temat dłużników, którzy zalegają ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Kiedy instytucja finansowa może Cię do niego wpisać? Jak sprawdzić czy Twoje dane w nim widnieją?

Czym jest Bankowy Rejestr Dłużników?

Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych (inaczej System Bankowy Rejestr) jest bazą prowadzoną przez Związek Banków Polskich, która powstała w 1991 roku. Jest on wykorzystywany przez instytucje finansowe udzielające kredytów, w celu przeprowadzenia wstępnej selekcji potencjalnych kredytobiorców. Wspomniany powyżej rejestr służy do wymiany informacji między bankami, które są zrzeszone w Związku Banków Polskich. Bankowy Rejestr Dłużników ma na celu reprezentować swoich członków w zakresie ustawodawstwa bankowego oraz standaryzować produkty i usługi bankowe.

Przechowywane są w nim dane, takie jak:

  • Imię i nazwisko
  • Nazwa firmy
  • PESEL
  • NIP
  • REGON
  • Adres zamieszkania lub siedziby firmy

Jestem w Bankowym Rejestrze. Czy mogę się ubiegać o kredyt?

Jeżeli posiadasz nieuregulowane zobowiązania i trafiłeś do BR, masz małe szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że złożony przez Ciebie wniosek o kredyt zostanie automatycznie odrzucony.

Kiedy mogę zostać wpisany do Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów

By trafić do Bankowego Rejestru Klientów Niesolidnych, opóźnienie w spłacie zadłużenia musi być większe niż 2 miesiące, a kwota zaległości przekraczać 200 zł (w przypadku klientów indywidualnych) lub 500 zł (dotyczy do przedsiębiorców).

Po upływie 60 dni od momentu, w którym zobowiązanie stało się wymagalne, bank wzywa klienta do zapłaty. Jeżeli przeciągu kolejnych 30 dni dług nie zostanie spłacony, klient jest wpisywany do Systemu Bankowego Rejestr. Dodatkowo, bank ma prawo do wypowiedzenia umowy kredytu.

Przez jak długi okres dane są przechowywane w Bankowym Rejestrze Dłużników

Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych przechowuje informacje na temat dłużników przez okres 5 lat. Termin ten jest liczony od momentu umorzenia lub spłaty długu.

Musisz sobie również zdawać sprawę z tego, iż System Bankowy Rejestr może przechowywać informacje bez Twojej zgody nawet przez 5 lat od zamknięcia Twojego rachunku bankowego.

Kto może się znaleźć w Bankowym Rejestrze Dłużników?

Do Bankowego Rejestru Klientów Niesolidnych trafić mogą zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Przedstawiane są one przez niego łącznie. Instytucja finansowa dokonująca weryfikacji bazy otrzymuje wyłącznie negatywną informację, nie dokonuje ona analizy znajdujących się tam danych.

Jak mogę sprawdzić, czy trafiłem do Bankowego Rejestru Dłużników?

W jaki sposób możesz sprawdzić, czy Twoje dane znajdują się w Bankowym Rejestrze Klientów Niesolidnych? W tym celu, wejdź na stronę www Związku Banków Polskich i wybierz zakładkę Obsługa Konsumentów. Następnie złóż pisemny wniosek (jest on dostępny w serwisie Centrum Prawa Bankowego i Informacji) — możesz to zrobić osobiście lub listem poleconym.

Poniższy adres umożliwia złożenie wniosku również osobiście. Kontakt telefoniczny również jest dostępny, jednak tylko w sprawach technicznych – przez telefon nie otrzymamy żadnych informacji co do naszych wpisów w rejestrze.

Kontakt i numer telefonu do Bankowego Rejestru:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa
Godziny otwarcia: 8:00 – 16:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) 9:00-17:00 (środa)

Ile zapłacę za sprawdzenie danych w BR?

Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych pozwala bezpłatnie zweryfikować swoje dane raz na pół roku. Chcąc zrobić to ponownie po upływie mniej niż 6 miesięcy, należy wnieść opłatę w wysokości 18 złotych.

raport bankowy

Niestety sam system pod względem funkcjonalności bardzo odbiega od tego który znamy z Biura Informacji kredytowej.
Wniosek o sprawdzenie danych trzeba pobrać ze strony Związku Banków Polskich (https://www.zbp.pl/), wydrukować a następnie przesłać tradycyjną pocztą…

W jaki sposób usunąć dane z Bankowego Rejestru Klientów Niesolidnych?

Proces usuwania danych wygląda tak samo jak w przypadku rejestrów BIK, BIG i KRD. Możesz zrobić to samodzielnie lub przy pomocy kancelarii specjalizującej się w oddłużaniu.

Koszt usunięcia danych z Rejestru Bankowego przez prawników to od kilkuset do kilku tysięcy złotych – w zależności od rodzaju wpisów, długości opóźnień oraz ilości wpisów.

Doskonała alternatywą jest samodzielne wyczyszczenie Rejestru Bankowego, ale przy użyciu naszych wzorów pism oraz dokładnych instrukcji, które wypracowaliśmy przez lata doświadczeń. Całkowity koszt wyczyszczenia wszystkich baz to jedyne 58zł – więcej znajdziesz na Czysty BIK – jak samodzielnie wyczyścić BIK, KRD, Rejestr bankowy

bankowy rejestr niesolidnych klientów

Czy firmy pożyczkowe korzystają z Bankowego Rejestru Klientów Niesolidnych?

Jak już wspomniałem, Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych jest prowadzony przez Związek Związek Banków Polski, którzy zrzesza szereg instytucji, takich jak PKO BP, Santander Bank Polska, BNP Paribas czy Alior Bank. Instytucje pożyczkowe nie mają do niego dostępu, a co za tym idzie — nie mają możliwości weryfikacji jego baz.

Dodaj komentarz